เราจะส่งเสริมแหล่งการผลิตในไทยเพื่อฝันแห่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ให้บริการช่วยแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านเครื่องจักรและการผลิตแบบครบวงจรให้กับโรงงานการผลิตทั้งในไทยและอาเซียน
บริษัทให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการผลิต ตั้งแต่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค ช่วยติดตั้งซอฟต์แวร์ CAD CAM ติดตั้งอุปกรณ์ บำรุงรักษาอุปกรณ์ จำหน่ายเครื่องจักรมือสอง ย้ายโรงงานรวมไปถึงในต่างประเทศ สนับสนุนเงินช่วยเหลือ รวมไปถึงการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี AI, IoT, RPT

Yonezawa Engineering Asia Co.,Ltd.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

Yonezawa Engineering Asia Co.,Ltd.

เนื้อหาธุรกิจ
เครื่องจักร
อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครื่องมือต่างๆ
เครื่องมือวัดและเครื่องช่วยวัด
ให้ความช่วยเหลือด้านระบบการผลิต
ระบบ CAD / CAM / CAE / CAT และอื่นๆ
การแก้ไขปัญหาทางด้าน IT
ให้ความช่วยเหลือด้านการขยายโรงงานไปยังต่างประเทศ
เครื่องจักรมือสอง
ที่ตั้ง
1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ซอย 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Managing Director
Taichi Yatagai / 谷田貝 太一
เว็บไซต์
http://yonek-asean.com

เสียงจากทีมงาน THAI 100

บริษัทจะช่วยสนับสนุนความคิดและความฝันที่มีต่อ "การผลิตของลูกค้า" ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการผลิตต่อจากนี้ไป

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ Yonezawa Engineering Asia Co.,Ltd.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ