จัดพิมพ์นิตยสารภาษาญี่ปุ่นรายเดือน U-MACHINE ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในไทย บริษัทอุทิศให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งไทยและญี่ปุ่นด้วยเครือข่ายมากมายและความสามารถด้านข่าวสารที่มีความโดดเด่น

นิตยสารรายเดือน U-MACHINE เป็น "นิตยสารภาษาญี่ปุ่นรายเดือน" ที่เผยแพร่ข่าวสารให้กับชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ดำเนินธุรกิจในไทย เช่น นำเสนอข่าวสารล่าสุดในวงการอุตสาหกรรม แค็ตตาล็อกเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆทุกประเภท รวมถึงข่าวสารงานอีเวนท์และงานจัดแสดงสินค้าต่างๆของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในไทย เพื่อให้ธุรกิจเกิดความสะดวกและราบรื่น

U-MACHINE Internatinal Co., Ltd.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

U-MACHINE Internatinal Co., Ltd.

วิสัยทัศน์
อุทิศตนให้กับการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทยโดยรวม
เป้าหมาย
นำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นไทยให้ได้มากที่สุด ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อความราบรื่นของธุรกิจต่างๆ
เนื้อหาธุรกิจ
จัดพิมพ์นิตยสารภาษาญี่ปุ่นรายเดือน U-MACHINE ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง
161/1 SG Tower ชั้น 5 ห้อง 504 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์
http://www.u-machine.net/
เกี่ยวกับบริษัท
นิตยสารเกี่ยวกับอุตสาหรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย "U-Machine" ให้ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ตั้งแต่เครื่องจักร และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม แคตตาล็อกเครื่องจักร รวมถึงข้อมูลนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมไทย เป็นตัวกลางสร้างให้เกิดความราบรื่นในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ และยังช่วยส่งเสริมสินค้า ไปจนถึงบริการที่มีคุณภาพสูงในฐานะที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นในไทยอีกด้วย

เสียงจากทีมงาน THAI 100

U-Machine ยึดคติที่ว่า "อยากจะสนับสนุนการขยายอุตสาหกรรมของไทยโดยรวมด้วยการทำให้อุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่นพัฒนาและเติบโตในภูมิภาคอาเซียนต่อไป" บริษัทอุทิศให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งไทยและญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยเครือข่ายที่มีอยู่มากมายและความสามารถด้านข่าวสารที่โดดเด่น

ติดต่อ U-MACHINE Internatinal Co., Ltd.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ