บริษัทที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการผลิตญี่ปุ่นในอาเซียนครบวงจร โดยการให้ข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่นกว่า 2,900 บริษัทและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นด้วยความสามารถด้านข้อมูลโรงงาน

พัฒนาธุรกิจที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินธุรกิจในไทย แนะนำอาคารสถานที่ ไปจนถึงการก่อสร้างตกแต่งภายใน ให้บริการเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์และเว็บไซต์ FACT-LINK ที่ให้ข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทท้องถิ่น โดยมีฐานอยู่ในประเทศไทย

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.

วิสัยทัศน์
บริษัทที่อุทิศตนและท้าทายตนเองจากญี่ปุ่นสู่เอเชีย และจากเอเชียสู่ตลาดโลก
เป้าหมาย
ขยายธุรกิจไปยังเอเชียโดยมีฐานอยู่ในประเทศไทยและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทท้องถิ่น
เนื้อหาธุรกิจ
・ส่วนอสังหาริมทรัพย์ (ที่พักอาศัย โรงงาน การจัดการการค้า)
・ส่วนตกแต่งภายใน (ออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งภายใน และโครงสร้าง)
・ส่วนการค้า (วิศวกรรมโยธา และนำเข้าส่งออกเคมีอุตสาหกรรม)
・ส่วนเว็บ FACT-LINK (จัดการเว็บไซต์อุตสาหกรรมการผลิต)
อุตสาหกรรม
ศึกษาทรัพยากรมนุษย์, ไอที/การสื่อสาร, การก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้ง
75/35 ชั้น 12A อาคารริชมอนด์ ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
แผนการรับบุคลากร
・ปี 2013 นักศึกษาจบใหม่ 4 คน
・ฝ่ายวางแผน 7 คน
ตำแหน่งงาน
・ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์
・นักออกแบบเว็บไซต์, โปรแกรมเมอร์
・วิศวกรตกแต่งภายใน (กำกับ และดูแลการออกแบบ)
เว็บไซต์
TDC:http://www.tdc-thai.com/
เว็บไซต์ค้นหาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้าในประเทศไทย

FACT-LINK:http://www.fact-link.com/
เว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทอุตสหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นกว่า 2,900 บริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
"・บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษา การดำเนินธุรกิจในไทย ให้คำแนะนำด้านอาคารสถานที่ไปจนถึงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอย่างเต็มที่
・บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และเว็บไซต์ FACT-LINK ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น
・บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิต (ทางอินเตอร์เน็ต)"

เสียงจากทีมงาน THAI 100

บริษัท Tokyo Development Consultants (Thailand) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, โรงงาน) และคอยให้ความช่วยเหลือบริษ้ทญี่ปุ่นในการดำเนินธุรกิจในไทยและเอเชียครบวงจร

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ