บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างซัพพลายเออร์กับลูกค้า เพื่อส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆให้กับลูกค้าทุกท่าน
HIBEX - Where challenges are converted to solutions

บริษัทที่ขยายธุรกิจโดยเฉพาะการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือและวัตถุดิบในการผลิตที่เกี่ยวกับ PCB, SMT, สารกึ่งตัวนำ, กระบวนการประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น รวมไปถึงให้บริการหลังการขายทั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเหล่านี้อีกด้วย
บริษัทที่อุทิศให้กับนวัตกรรมของบริษัทการผลิต ในฐานะที่เป็นสะพานเชื่อมซัพพลายเออร์กับลูกค้า

THAI HIBEX CO.,LTD.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

THAI HIBEX CO.,LTD.

เนื้อหาธุรกิจ
・จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือและวัตถุดิบในการผลิตที่เกี่ยวกับ PCB
・จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวกับ SMT
・จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน
・จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุในการผลิตที่เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ
・บริการหลังการขาย ทั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น
ที่ตั้ง
117/212,213 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์
https://www.thai-hibex.com
เกี่ยวกับบริษัท
ในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรกับลูกค้าทุกท่านซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิต เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะติดตามปัญหาต่างๆอย่างใกล้ชิดและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงช่วยในการติดตั้ง เทรนนิ่งและให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าของเรา

เสียงจากทีมงาน THAI 100

บริษัท THAI HIBEX จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ PCB และ SMT ที่สำคัญยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจรอีกด้วย

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ THAI HIBEX CO.,LTD.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ