เราจะขยายการให้บริการจัดทำคู่มือและแปลเอกสารในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

ให้บริการจัดทำข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Technical Document) ของบริษัทลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่และบริษัทจัดจำหน่าย เช่น รถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องจักรอัตโนมัติ อุปกรณ์สำหรับการแพทย์เพื่อเป็นคู่มือให้กับวิศกรและผู้ใช้ และยังให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การวิเคราะห์แบบสำรวจ ไปจนถึงการวางแผน ผลิต จัดทำต้นฉบับ แปล แก้ไข จัดทำเนื้อหาดิจิทัล เอกสารต่างๆและส่งมอบงาน

Maruboshi (Thailand) Co., Ltd.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

Maruboshi (Thailand) Co., Ltd.

เนื้อหาธุรกิจ
จัดทำคู่มือ
CMS technology
e-Learning
บริการแปลภาษา
Technical illustration
Technical writing
Contents service
ที่ตั้ง
571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 804 ซอย 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์
http://www.maruboshi.co.jp

เสียงจากทีมงาน THAI 100

บริษัทที่จัดทำคู่มือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเทคนิคภาษาไทย คู่มือเกี่ยวกับรถยนต์ หรือคู่มือการบำรุงรักษาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านแปลภาษา แก้ไข วาดภาพประกอบและการพิมพ์ อีกทั้งด้านคุณภาพก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ที่สำคัญข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Technical Document) ที่จัดทำขึ้นสำหรับวิศกรและผู้ใช้ยังมีหลากหลายแขนงตามความยากของข้อมูลที่ต้องการ ในอนาคตก็หวังว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีก

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ Maruboshi (Thailand) Co., Ltd.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ