เราพร้อมให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรตามรูปแบบ Supply Chain ของลูกค้า เช่น การขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยและข้ามแดน(ระหว่างประเทศ) พื้นที่สต็อกสินค้า การกระจายสินค้า และบริหารจัดการแบบครบวงจร


เราพร้อมให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า โดยอาศัยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีนับแต่ก่อตั้ง ตลอดจนเครือข่ายฐานหลักที่สร้างขึ้นแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.

เนื้อหาธุรกิจ
・บริการขนส่งสินค้าในประเทศ
・บริการแพ็คและกระจายสินค้า

・บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
・บริการขนย้ายสินค้า

・บริการเป็นตัวแทนเดินพิธีการศุลกากร
・บริการด้านตัวแทนจำหน่าย

・ศูนย์กระจายสินค้า
・บริหารจัดการงานแบบครบวงจร และจัดหาแรงงาน
ที่ตั้ง
75/22,27 อาคารริชมอนด์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110
เว็บไซต์
http://www.logitemvietnam.com/thai/
บริษัทตั้งอยู่ที่ Richmond Tower ในซอยสุขุมวิท 26

บริษัทโลจิสติกส์แบบครบวงจรให้บริการขนส่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

Japan Logistic Systems Corp.ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น คือบริษัทโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ได้ให้การสนับสนุนโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์มาเป็นเวลากว่า 70 ปี ไม่เพียงแต่จะให้บริการขนส่ง บริการจัดเก็บ และกระจายสินค้าเท่านั้น แต่ยังให้บริการขนส่งหลากหลายในฐานะเป็นบริษัทโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วย เช่น การขนส่งแบบรวม การย้ายสำนักงาน การขนย้ายส่วนบุคคล การดำเนินการนำเข้าและส่งออก รวมถึงงานประกอบติดตั้งสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น นอกจากการนำเสนอโครงร่าง กระบวนการขนส่งและจัดเก็บสินค้าโดยยึดหลักการรับฟังลูกค้าอย่างละเอียดเป็นหลักแล้ว เรายังมีชื่อเสียงในด้านบริการเพิ่มมูลค่า เช่น ดำเนินงานกระจายสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าของลูกค้าหรือของโลจิเทม (การประกอบ การตัด การแพ็ค ฯลฯ) และเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการ
บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายธุรกิจในประเทศไทยด้วยองค์ความรู้จากโลจิเทมในประเทศญี่ปุ่น ทั้งทีมโอเปอเรชั่นที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และทีมเซลส์ที่ทำให้ความต้องการของลูกค้าเป็นรูปเป็นร่าง เราจะร่วมมือกันเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริง

การประกอบติดตั้งสินค้าเฟอร์นิเจอร์

เราจะตอบสนองความต้องการเล็กๆของลูกค้าโดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายพันธมิตร

Logitem Group เริ่มขยายธุรกิจไปยังไต้หวันในปี 1988 และเปิดบริษัท 16แห่งใน 8 พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง จีน ไทย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา) บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และนับตั้งแต่ก่อตั้งมา นอกจากงานเดินพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกสินค้าแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาธุรกิจหลากหลายในประเทศไทยในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การบริหารศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ การจัดส่งตามเวลาไปยังร้านค้าปลีก การติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่ง งานหว่านปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่เพาะปลูก รวบรวมและขนส่งสินค้าScrap สำนักงานทั่วประเทศ รวมไปถึงการส่งพนักงานประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

เรายังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน (ได้แก่ ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง) ประเทศกลุ่มอินโดจีน (ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือ (CLMV) และให้บริการขนส่งข้ามแดนแบบ Door to Door การบริหารจัดการในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่การขนส่งทางเรือและทางอากาศเท่านั้น แต่ยังมีบริการขนส่งทางบกไปยังประเทศกลุ่ม CLMV โดยมีประเทศไทยเป็นฐานหลักในการขนส่งอีกด้วย

เราจะตอบสนองต่อความต้องการที่ละเอียดลออของลูกค้าโดยอาศัยองค์ความรู้หลากหลายที่เรามีและใช้ประโยชน์จากสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในประเทศไทยอันเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เราพร้อมให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมตามธุรกิจของลูกค้าซึ่งมีบทบาทระดับโลก

ทำให้การขนส่งที่ไร้พรมแดนระหว่างอาเซียนซึ่งมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกิดขึ้นจริง

ปัจจุบัน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการรวมกลุ่มภูมิภาค เช่นเดียวกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อปลายปี 2015 และในอนาคตจะมีแผนยกเลิกภาษีศุลกากรในทุกประเทศของกลุ่มอาเซียนอย่างสมบูรณ์ จึงคาดว่าโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเซียนจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตต่อไป

ก่อตั้งบริษัทโลจิสติกส์ญี่ปุ่นที่ประเทศลาวขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2007 และเริ่มต้นธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยการขนส่งทางบกระหว่างประเทศที่ใช้ "ทางหลวงสายเอเชีย" (เปิดใช้ปี 2006 ) ซึ่งเชื่อมต่อกับคาบสมุทรอินโดจีน 4 ประเทศ
ในปี 2008 ได้ก่อตั้ง "LOGITEM VIETNAM HOLDING" ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้ง

นอกจากนี้ยังก่อตั้ง "LOGITEM VIETNAM TRADING" บริษัทที่มีหน้าที่ทำการค้าโดยเฉพาะ โดยจะขนส่งสินค้าในท้องถิ่นของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น และจะช่วยสนับสนุนช่องทางการค้าขายทั้งสองฝั่งให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันเราก็กำลังพัฒนาด้านโลจิสติกส์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสูงเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในบริการมากที่สุด และในประเทศพม่าที่ได้เปลี่ยนมาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างกระทันหัน ในปี 2013 ได้ก่อตั้ง "LOGITEM MYANMAR" ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรและธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร ต่อมาในปี 2016 ได้ก่อตั้ง "LOGITEM CAMBODIA" ขึ้นในประเทศกัมพูชาที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น และกำลังดำเนินการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

เสียงจากทีมงาน THAI 100

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มาเกือบ 30 ปีในไทย มีคลังสินค้าโลจิสติกส์อยู่ที่ชานเมืองกรุงเทพฯ 2 แห่งและอยู่ใกล้กับแหลมฉบัง 1 แห่ง บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ เป็นที่น่าภูมิใจที่บริษัทได้ส่งช่างฝีมือไปทำงานข้างนอกมากกว่า 3 หมื่นคนตลอดปี (ปี 2012) และบริษัทโลจิสติกส์ของญี่ปุ่นนั้นยังได้สร้างผลงานและเส้นทางอาชีพที่ดีเยี่ยมด้วย จากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เราคิดว่าองค์ความรู้และกำลังด้านเครือข่ายอันเต็มเปี่ยมในเขตภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทมีอยู่นี้ น่าจะช่วยทำให้กลายเป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดน ระหว่างอาเซียนได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ