ให้บริการแก่สังคมด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่มีความเที่ยงตรงสูงและมีความแม่นยำสูง

บริษัทมีระบบสนับสนุนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางบริษัทในเครือที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นบริษัท Photo Etching เฉพาะทางแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราจะให้การช่วยเหลือทั้งในด้านเทคโนโลยีและการบริหารที่ละเอียดลออด้วยความแม่นยำและส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว

KYOSEI FACTORY (THAILAND) CO.,LTD.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

KYOSEI FACTORY (THAILAND) CO.,LTD.

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ช่วยอุทิศแก่สังคมได้
เป้าหมาย
เป็นบริษัทผู้ผลิต Photo Etching อันดับ 1 ในตลาดระดับโลก
เนื้อหาธุรกิจ
・ สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการตัดขึ้นรูปโลหะชนิดต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูงสุดคือ Ultraprecision ที่ใช้เทคโนโลยี Photo Etching
・ การรักษาพื้นผิวแบบพิเศษต่างๆ เช่น การทาสีและการชุบชิ้นส่วนโลหะที่มีความแม่นยำพิเศษ
ืีที่ตั้ง
144 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เงินลงทุน
82,460,000 บาท
เว็บไซต์
http://www.kyoseithai.com
เกี่ยวกับบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่บางและมีความแม่นยำสูงสุดด้วยคุณภาพแบบญี่ปุ่นในระยะเวลาเพียงสั้นๆได้ บริษัทมีเครื่องมือสำหรับผลิตขนาดใหญ่ รองรับการผลิตและการจำหน่ายใน 2 ประเทศทั้งไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือด้านการจัดซื้อในท้องถิ่น มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังภูมิภาคเอเชียและต่างประเทศ และให้บริการแปรรูปขั้นที่สอง เช่น รักษาพื้นผิวโดยการทาสีหรือชุบอีกด้วย

เนื้อหาธุรกิจและบริการ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะความแม่นยำสูงโดยการทำ Photo Etching บนฟอยล์โลหะทุกชนิด ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กสุดและชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ขนาดไมครอน สามารถปรับ (Etching) วัตถุดิบโลหะได้ตั้งแต่ความหนา t=0.05mm ถึง 1.5mm นอกจากนี้ยังให้บริการที่หลากหลายไปจนถึงแปรรูปขั้นที่สอง (รักษาพื้นผิวโดยการทาสีหรือชุบ) ยินดีรับผลิตต้นแบบไม่ว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อย ที่สำคัญบริษัทยังเป็นผู้นำเรื่องความแม่นยำในการจัดการสินค้าอีกด้วย

แนวคิดในการให้บริการของบริษัท

เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีพื้นฐานพร้อมกับท้าทายเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยการพัฒนาอยู่เสมอ เราจะสร้างระบบอุปทานให้กับลูกค้า ฐานการผลิตและพื้นที่ทุกแห่ง และจะคำนึงตั้งแต่เรื่องการผลิตแบบทดลองจนถึงการผลิตจำนวนมากโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดเสมอ

การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท

เราเป็นบริษัท Photo Etching เฉพาะทางแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราคิดว่าโรงงานที่ทำ Etching ยังมีน้อย แต่ก็คิดว่าความตระหนักในเรื่องการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทเราก็ยังน้อยอยู่เช่นกัน
ดังนั้น
เราจึงอยากทำให้การทำ Etching และชื่อของบริษัทเราเป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน และลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความกระตือรือร้นในการท้าทายทำสิ่งใหม่ๆเสมอ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตครับ

เสียงจากทีมงาน THAI 100

บริษัทผลิต Photo Etching เฉพาะทางแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากก่อตั้งในไทยเมื่อปี 2002 ก็ได้ช่วยเหลือด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงในท้องถิ่นด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดที่บ่มเพาะมาหลายปีและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการควบคุมอย่างดี ด้วยระบบการผลิตระดับโลกที่มีฐานทั้งในไทยและญี่ปุ่นนั่นเองที่ทำให้การผลิตชิ้นส่วน Etching คุณภาพแบบญี่ปุ่นที่มีความแม่นยำสูงในระยะเวลาเพียงสั้นๆได้

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ KYOSEI FACTORY (THAILAND) CO.,LTD.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ