ดำเนินธุรกิจนำเสนอข่าวสารและสื่อภาษาไทยต่างๆให้กับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

"เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมที่ "นำไปใช้ได้" ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่
จัดพิมพ์แผนที่ "Freecopymap" (ฉบับเชียงใหม่และฉบับกรุงเทพฯ), จัดพิมพ์นิตยสารภาษาญี่ปุ่นแจกฟรี "Bangmeshi" และอื่นๆ อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจสื่อที่ช่วยเหลือบริษัทและหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในญี่ปุ่นอีกด้วย (ธุรกิจที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น)

focomo co.,ltd.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

focomo co.,ltd.

เนื้อหาธุรกิจ
・จัดพิมพ์นิตยสารภาษาญี่ปุ่นแจกฟรี "Furicopi"
・จัดพิมพ์นิตยสารภาษาญี่ปุ่นแจกฟรี "Bangmeshi"
・จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวเชียงใหม่ "Lanna Runna"
・จัดพิมพ์หนังสือ "Bangkok Japanese Restaurant Guide" ฉบับภาษาไทย
・จัดพิมพ์นิตยสารแนะนำประเทศญี่ปุ่น "KIJI" ฉบับภาษาไทย
・บริหารกิจกรรม meets project
และอื่นๆ
ที่ตั้ง
Bangkok office
สาขากรุงเทพมหานคร
18/3 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สาขาเชียงใหม่
349/102 หมู่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เงินลงทุน
8,000,000 บาท
เว็บไซต์
เว็บไซต์ Furicopi:http://www.freecopymap.com
Furicopi Facebook Page:facebook.com/furicopi
เว็บไซต์ Bangmeshi:http://www.bangmeshi.com
Bangmeshi Facebook Page:facebook.com/Bangmeshi
Lanna Runna Facebook Page:facebook.com/LannaRunna
เว็บไซต์ KIJI:http://www.kiji.life
KIJI Facebook Page:facebook.com/KIJITHAILAND

RECRUIT
INFORMATION ข้อมูลการรับสมัครงาน

ข้อความจากฝ่ายบุคคล

ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นประมาณ 100,000 คนที่อาศัยในเมืองไทย ภารกิจของเราก็คือ การส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่มาใช้ชีวิตใหม่ที่นี่ นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นยังมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี เราต้องการที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นให้กับชาวไทยที่จะมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นและเชื่อมโยง "ผู้อ่าน" กับ "ลูกค้า" ทั้งในไทยและญี่ปุ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายขาย

ลักษณะการจ้าง
พนักงานประจำ
ฝ่ายขาย
ออกแบบและวางแผนการโฆษณา, ทำข้อเสนอ, จัดทำต้นฉบับ, ติดตามผล ทำการตลาด Cross-marketing เกี่ยวกับสื่อและอีเวนท์ต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการรับสมัคร
・ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่
・จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีระบบ 4 ปี
(ยินดีรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ด้วย)
・ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานที่ต้องพบปะผู้คน
・ผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้
เงินเดือน
50,000 บาทขึ้นไป (แล้วแต่ประสบการณ์), ค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย
เวลาปฏิบัติงาน
วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. (ตามมาตรฐาน)
วันหยุด
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันลา
ลาพักร้อน 12 วัน/ปี, ลาป่วย 30 วัน/ปี
สวัสดิการ
・รับผิดชอบการทำวีซ่าธุรกิจ, ใบอนุญาติทำงานให้
・ประกันสังคม
・เงินช่วยเหลือคู่สมรส

บรรณาธิการและนักเขียน

ลักษณะการจ้างงาน
พนักงานประจำ
เนื้อหางาน
ทำหน้าที่ตั้งแต่วางแผนบทความที่เป็นสื่อของบริษัท (สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์) ไปจนถึงหาวัตถุดิบ เขียนต้นฉบับและพิสูจน์อักษร
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการรับสมัคร
・ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่
・จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีระบบ 4 ปี
・มีประสบการณ์ด้านบรรณาธิการหรือการเขียน (ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์) มากกว่า 1 ปี
・ผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยระดับชีวิตประจำวันได้
เงินเดือน
50,000 บาทขึ้นไป (แล้วแต่ประสบการณ์)
เวลาปฏิบัติงาน
วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. (ตามมาตรฐาน)
วันหยุด
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันลา
ลาพักร้อน 12 วัน/ปี, ลาป่วย 30 วัน/ปี
สวัสดิการ
・รับผิดชอบการทำวีซ่าธุรกิจ, ใบอนุญาติทำงานให้
・ประกันสังคม
・เงินช่วยเหลือคู่สมรส
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ focomo co.,ltd.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ