จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ รวมไปถึงจักรเย็บผ้าและเครื่องเย็บผ้า ครอบคลุมทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน

บริษัทที่ขยายธุรกิจโดยเน้นการจำหน่ายและสนับสนุนด้านเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ เครื่องมัลติฟังก์ชัน ซึ่งปัจจุบันได้มุ่งเน้นและมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจในพื้นที่อุตสาหกรรม

Brother Commercial (Thailand) Ltd.

COMPANY
INFORMATION ข้อมูลบริษัท

Brother Commercial (Thailand) Ltd.

เนื้อหาธุรกิจ
จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์, เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน, สแกนเนอร์, เครื่องแฟกซ์, เครื่องพิมพ์ฉลากและอื่นๆ) รวมไปถึงจักรเย็บผ้าและเครื่องเย็บผ้า
ที่ตั้ง
รสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 21, 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์
http://www.brother.co.th

เสียงจากทีมงาน THAI 100

บริษัทดำเนินกิจการมากกว่าใน 40 ประเทศทั่วโลก และดำเนินกิจการในไทยมามากกว่า 20 ปี ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและยังโดดเด่นในด้านตลาดการจำหน่าย ทำให้มีการขยายตัวของกลุ่มสินค้าประมาณ 70 ชนิด เป็นบริษัทระดับโลกที่ครบรอบการก่อตั้งมา 100 ปีที่มีความภูมิใจด้านส่วนแบ่งตลาดการผลิตทั่วโลกในเรื่องของเครื่องพิมพ์ เครื่องมัลติฟังก์ชัน เครื่องโทรสาร เครื่องจักร จักรเย็บผ้าและอื่นๆ ในอนาคตก็คิดว่าบริษัทจะยังคงช่วยขับเคลื่อนโลกในสาขานี้ต่อไป

ACCESSแผนที่การเดินทาง

ดูใน Google Map

ติดต่อ Brother Commercial (Thailand) Ltd.

※ เว็บไซต์นี้มีการลงเนื้อหาที่ได้รับมาจากบริษัทลูกค้าอย่างแท้จริง โปรดทราบว่าบริษัท อี-เบิร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับประกันใดๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเป็นจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่ กรุณาดำเนินการด้วยตนเอง หากต้องการหางาน เปลี่ยนงาน ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ