การขนส่งข้ามพรมแดนช่วยเปิดโลกแห่งวงการโลจิสติกส์ในอนาคต

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.

カテゴリ
การขนส่งข้ามพรมแดนช่วยเปิดโลกแห่งวงการโลจิสติกส์ในอนาคต

สะพานที่เชื่อมโยง 2 วัฒนธรรม

“เราเป็นพวกที่ชอบความท้าทายครับ” คุณปริญญา หนึ่งในผู้บริหารของบริษัท โลจิเทม (ไทยแลนด์) พูดกับเราด้วยสายตาที่มองไปถึงอนาคตอย่างมีชีวิตชีวา บริษัท โลจิเทม (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทโลจิสติกส์สัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งในไทยมาเกือบ 30 ปี เราสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณแห่งความท้าทายที่บริษัทฯได้ยึดถือและให้ความสำคัญมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้ง นั้นได้เชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับ “ความท้าทายที่จะทำการขนส่งข้ามพรมแดน” ที่คุณปริญญาก้าวผ่านมาจนปัจจุบัน

คุณปริญญาเกิดและเติบโตในประเทศไทย ได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่อายุ18 หลังจากจบการศึกษาก็เข้าทำงานที่บริษัท เจแปน โลจิสติกส์ (บริษัทแม่ของ โลจิเทม ไทยแลนด์) และทำงานให้กับบริษัทลูกที่ชื่อ โลจิเท็ม อินเตอร์เนชั่นแนล สั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เป็นพนักงานแผนกศุลกากรในท่าเรือโตเกียว
หลังจากนั้น ก็ถูกเรียกตัวให้ไปประจำที่บริษัทโลจิเทม (ไทยแลนด์) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2012 นับเป็นครั้งแรกของบริษัทเจแปน โลจิสติกส์ที่แต่งตั้งพนักงานต่างสัญชาติไปประจำ ณ ต่างประเทศ

คุณปริญญาบอกกับเราว่า อยากใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ที่สั่งสมจากประเทศญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ในเมืองไทย พอได้ยินเช่นนั้น ก็มองเห็นถึงอุปสรรคมากมากผุดขึ้นมา มันคือช่องว่างทางความคิดเรื่องการทำงานและการให้บริการของคนญี่ปุ่นกับคนไทย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนญี่ปุ่นต้องการคุณภาพงานระดับ “100” แต่คนไทยมักไม่ได้ต้องการระดับ “100” เสมอไป คนไทยจะให้คุณค่ากับการทำงานด้วยวิธีที่ง่ายและเสร็จเร็ว ในขณะที่คนญี่ปุ่นเน้นทำงานละเอียดระดับช่างฝีมือ
แม้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ทำ “สิ่งที่ดี” เหมือนกัน แต่เมื่อต้องอยู่ระหว่างความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายที่เผชิญหน้ากันบ่อยครั้ง ตอนแรกก็ไม่รู้จะทำอย่างไร “ ผมที่มักจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย รู้สึกว่าการที่จะให้พวกเขาเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายนั้นเป็นเรื่องยาก สุดท้ายผมก็คิดได้ว่า สิ่งที่ผมต้องทำคือการช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน” คุณปริญญากล่าว

dummy

เสนอบริการที่เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมที่จำกัด

คุณปริญญามีบทบาทสำคัญในเรื่องการขนส่งข้ามพรมแดนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ หากไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก็คงพูดได้ว่า คนที่มีวัฒนธรรมลูกผสมอย่างคุณปริญญา ถือเป็นทรัพยากรที่ “จำเป็น” อย่างไม่ต้องสงสัย
คุณปริญญากล่าวว่า ต่างประเทศก็ย่อมต่างวัฒนธรรม ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ถนนหนทาง ผู้คนและสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกันหมด ด้วยความต่างนี้ เราจะเสนอบริการให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการบริการที่มีคุณภาพสูงได้อย่างไรนั้น เป็นหัวข้อที่ต้องนำไปคิดต่อ..
“ระดับการบริการที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการมักจะสูง ก่อนอื่นจำเป็นต้องให้เหล่าพนักงานในบริษัทเข้าใจถึงระดับการบริการที่ลูกค้าต้องการก่อน และช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดคืออะไร” คุณปริญญากล่าว
เขาเสริมอีกว่า การแข่งขันในวงการโลจิสติกส์ของไทยทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาตัวเลือกของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น สิ่งเขาต้องแข่งขันไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่เป็นการให้บริการคุณภาพสูงที่เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้า และนี่ก็คือความท้าทายที่โลจิเทมและคุณปริญญาต้องเผชิญต่อไป

dummy

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.

LOGITEM (THAILAND) CO.,LTD.